KORUMA ALTINDAKİ DAĞ KEÇİLERİ İHALE İLE AVLANIYORAğustos ayında , basında ilginç bir haber vardı . Fazla dikkat çekmeden gazetelerin sayfaları arasında unutuldu gitti.

Bazı gazete ve internet sitelerinin manşetlerinde de , aşağıdakine benzer başlıklar yer alıyordu :

KORUMA ALTINDAKİ AV HAYVANLARI, AV TURİZMİ KAPSAMINDA İHALE EDİLİYOR. (haberler.com)

Haber dikkat çekiciydi ama basında yeterli ilgiyi görmemişti.

Çevre İl Müdürlüklerince yapılan envanterler sonucunda , popülasyon taşıma kapasitesi üzerindeki 7 yaş üstü erkek hayvanların sınırlı sayıda avlanmasına Çevre ve Orman Bakanlığının izin verdiği ve böylece , koruma altındaki , yani diğer bir deyişle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanlarının populasyonunun envanterlerle bulunan limitin üzerine çıkmamasının sağlandığı anlaşılıyor.
Belli bir yaşın üzerindeki erkek yaban keçileri de bu kapsamda yer alıyor.

4915 sayılı avcılık kanunu ve "Yerli ve yabancı avcıların av turizmi kapsamında avlanmalarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik" kapsamında yaban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi avlarına izin verildiğini açıklayan Erzincan Çevre ve Orman İl Müdürü Zakir Karartı, " 2008 yılı için Erzincan'da 10 adet yaban keçisi, 2 adet çengel boynuz dağ keçisi avına izin verilmiştir. Bu kotalardan 8 adet yaban keçisi ve 2 adet çengel boynuzlu dağ keçisinin avlatılması turizm firmaları aracılığıyla yabancı uyruklu avcılara ayrılmıştır. 2 adet yaban keçisinden 1 adedi yerli, 1 adeti ise yerel avcılara ayrılmıştır" dediği naklediliyor haberler.com sitesindeki yazıda.


Bu şekilde , hem belirlenen sayının üzerindeki Yaban keçisi ve Çengel boynuzlu Dağ Keçisi sayısının , yaşama ortamında aşırı bir miktara ulaşmaması , diğer yandan da yabancı, yerli ve yerel avcılara yönelik yapılan satışla bakanlığın gelir elde etmesi amaçlanıyor.


Koruma altında olduğu söylenen türlerin bu şekildeki avlanma yöntemlerinin bir çok çevre il müdürlüklerince de benimsenmekte olduğu görülmektedir.

Cihan Haber Ajansında haber şöyle devam ediyor.

"İki adet çengel boynuzlu dağ keçisi avı için 18 Haziran 2008 tarihinde Çevre İl Müdürlüğü'nde ihale yapıldı. İhaleyi AY-Fİ Turizm Seyahat Acentesi firması 3 bin 100 YTL karşılığında kazandı. Diğer 8 av için ise herhangi bir müracaat olmadı. 2 adet yaban keçisi avı için yerli avcılar bin 200, yerel avcılar ise 600 YTL karşılığında ihaleye girebilecekler.

İhale sonunda avcılar, 1 Ağustos 2008 ile 31 Mart 2009 tarihleri arasında ihale ile aldıkları avları yapabilecekler. Yabancı avcılar, bu tarihler arasında belirlenen 10 günlük süre içerisinde yerli ve yerel avcılarda 5 gün içerisinde avlarını gerçekleştirmek zorundalar."

Adı geçen kamu kuruluşunun yaptığı işlemler tamamen yasal ..

Milli park ya da koruma alanındaki hayvanları mı ,yoksa sözü geçen yaban hayvanlarının genel yaşam alanlarındaki yaban hayvanlarını mı saymışlar ve hangi yöntemlerle yapmışlarsa envanterlerini yapmışlar , nesli tehlikede olan ve Anadolu'ya özgü olan bu yaban hayvanlarının , doğada olması gereken limitin üzerine çıktığını belirleyerek , gerek belli bir yaşın üzerindekilerin avlanması , gerekse fazla çoğalmalarını önlemek üzere , yine yasal yöntemlerle , açık arttırmalı ihale ile , belirledikleri sayıda yaban hayvanı avı için ihale açmışlardır.


Yabancı ve yerli turistler gelip ihaleye girecek , bu arada av turizmi yoluyla devlete gelir sağlanacak .
Av turizmi , safari gibi isimlerle , para karşılığı avlanma , Güney Amerika'da ve Afrika'da da uygulanmış .
Bilmiyoruz , benzer bilimsel envanter yöntemleri oralarda da uygulanmış mıdır ?

Ancak , dünyanın pek çok yerinde , yaban hayvanlarının neslinin tükenmesinin önüne de geçilememiştir.
Bugün Afrika ,Asya ve Amerika'da neredeyse bir çok yaban hayvan türünü , artık doğada görmek mümkün değildir.
Yıllardır kırsal ve dağlık arazide görev yapmış bir kimse olarak , günlerce bir canlıya bile rastlamadan ormanlarda gezdiğim çok olmuştur.
Ülkemizde , dünyada olduğu gibi yaban hayatının yetişme ortamı hızla yokolmaktadır.
Vaktiyle , YSE , DSİ gibi devlet kuruluşları eliyle sulak , sazlık ve bataklık alanların tarım arazisi kazanmak ya da sıtma ile savaş kapsamında tamamen kurutularak sulak alan ekosistemlerinin ve buralara özgü canlıların yokedildiği bir gerçektir.

Bir canlı türünün koruma altına alınacak duruma düşmüş olması ile , belli sayının üzerine çıktığı gerekçesi ile avlanma iznine konu edilmesi , birbiri ile çelişkili gibi görünüyor

Kamu kuruluşları , sadece belirli alanlardaki yanıltıcı olabilecek envanterler ve şablonlara hapsolmuş sayısal verilere dayanarak değil ,yaban hayatının doğal yaşam alanlarını izleyerek , doğayı okuyarak , yaban hayvanlarını nasıl bir gelecek beklediğini iyi irdelemeli ve yaban hayatı , doğal dengenin sürmesi için çok sıkı bir koruma altına alınmalı , avlanmaya mahsus araç gereçlerle av hayvanlarının bulunduğu alanlara girilmesinin önlenmesi gibi köklü önlemler değerlendirilmelidir.


0 yorum:

 
Clicky Web Analytics