Biyoçeşitlilik Önemi ve Korunması


Bugün , bir kitap tanıtacağız.
Doğanın insanlarca tahribatı , küresel ısınma ve çevre felaketinin tüm unsurları ,dünya üzerinde canlı türlerinin ardarda tükenmesine , yok olmasına yol açmaktadır Oysa ki , biyoçeşitlilik , biyolojik zenginlik ,dünya üzerindeki doğal dengenin sürdürülebilmesi için olmazsa olmaz koşuldur.
Necmettin ÇEPEL tarafından yazılan ve TEMA Vakfınca yayınlanan Biyoçeşitlilik Önemi ve Korunması kitabı için , Kitap.Antolojide şunlar yazılmış:

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, adından da anlaşılacağı üzere, doğanın korunmasını sağlayabilme amacıyla çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Bu görevi yerine getirebilmek için, şu temel ilkeyi rehber olarak kabul etmiş bulunmaktadır:
"Doğayı korumak için sevmek, sevmek için tanımak, tanımak içinde onu inceleyip araştırmak gerekir".
Başka bir anlatımla, doğal varlıkları korumanın ilk koşulu, doğanın yapı ve işlevlerini iyice tanımaktır.
Bu ise ancak, doğal varlıkların ve bunların canlılar dünyasındaki rollerinin iyice bilinmesiyle gerçekleşir. Çünkü doğadaki en küçük bir varlığın bile, hiç tahmin edilemeyecek kadar önemli rolleri vardır.

Johann Wolfgang von Göthe bu gerçeği şu şekilde ifade etmektedir:

"Pire ve tahtakuruları da bir bütüne aittir."

Bu bakımdan kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. elde mevcut bu yapıt, bu amaçla yazılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalardan kolayca anlaşılacağı üzere, canlı organizmaları ve onların ekolojik işlevlerini yakından tanıma ve değerlendirme, onların korunmasıyla özdeşleşmiştir. Bu tür bilgilenme, "Biyolojik Çeşitlilik" veya "Biyoçeşitlilik"in tanınması ve ekolojik olarak değerlendirilmesi şeklinde de ifade edilebilir.
Bunun gerçekleştirilebilmesi için bu yapıtta özellikle şu konular üzerinde durulmuştur.

-Biyoçeşitlilik ile ilgili temel kavramların tanıtılması
-Biyoçeşitliliğin ekolojik olarak değerlendirilmesi
-Korunma ilkeleri
-Türkiye'nin biyoçeşitlilik bakımından durumu

Bu temel konularda yapılan açıklamalar, özellikle ülkemize ait türlerin resimlerle tanıtılması suretiyle somutlaştırılmış bulunmaktadır.

0 yorum:

 
Clicky Web Analytics