Su yasası çıkmalı'


Samsun--

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Samsun Şube Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan, kalkınma ve gelişme planlarımıza uygun, ulusal ve toplumsal karakterli bir su yönetim anlayışının kurumsallaşması 'su yasası'nın çıkartılması gerektiğini belirterek, "Su mülkiyeti ve işletmeciliğinde kamu sistemi ve kamu yönetimi güçlendirilerek korunmalıdır" dedi.

"Dünya Su Günü" nedeniyle sendika olarak görüşlerini açıklayan Şube Başkanı Müşfik Veysel Erdoğan, dünyanın birçok ülkesindeki su kaynakları hızlı nüfus artışı ve kirlenme tehdidi altında olduğunu, kullanılabilir suyun yeryüzündeki en değerli doğal kaynak olması ve oldukça eşitsiz bir şekilde dağılması, özellikle suyun kıt olduğu bölgelerde su kaynaklarının en verimli bir şekilde yönetilmesinin zorunlu kıldığını vurguladı. Su hizmetlerinin yönetim anlayışında, son yıllarda kamu hizmeti anlayışından pazar ekonomisi anlayışına doğru bir yönelme görüldüğünü dile getiren Erdoğan, "Yaşamsal bir maddeye sahip olmak bir insanlık hakkı mıdır, yoksa sadece bir gereksinim midir? Örneğin hava bir insanlık hakkıdır ve ücretsizdir" diyerek suyun yaşamsal önemini nedeniyle ücretlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki su yönetiminin kurumsal yapısının yenilenmesinde, kalkınma ve gelişme planlarına uygun, ulusal ve toplumsal karakterli bir su yönetim anlayışının kurumsallaşması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Çerçeve bir su yasası çıkartılmalıdır. Su mülkiyeti ve işletmeciliğinde kamu sistemi ve kamu yönetimi güçlendirilerek korunmalıdır. Yeni çerçeve kanun için yapılacak çalışmalarda öncelikli olarak kabul edilmesi gereken ilke; Türkiye'de su kaynakları yönetiminin sürdürülebilir kalkınmanın kilit bileşeni olduğu ve her yurttaşın yeterli ve uygun kalitede su arzına ulaşmasının esas kabul edildiği olmalıdır. Su, ekonomik ve sosyal değeri olan sınırlı bir doğal kaynaktır. Su kaynakları yönetimi, enerji, tarım, sağlık ve çevre olmak üzere sosyoekonomik kalkınmanın başlıca sektörlerini itici güç olmayı devam edecektir. Hazırlanacak Çerçeve Su Yasasında bu gereksinim özellikle dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

Erdoğan, yasayla kurumlar arasında yetki karmaşası oluşturan ve işleyişi yavaşlatılan çok başlı kurumsal yapının ortadan kaldırılması için önlemler alınması gerektiğini de kaydetti.

Yeni Şafak

0 yorum:

 
Clicky Web Analytics