BİR 9 EYLÜL YAZISIDokuz Eylül ,yalnız İzmir'lilere değil ,Türkiye'ye kutlu olsun.Emperyalizmin o gün de bu günkü gibi , etnik ve ırk milliyetçiğini öne çıkararak, Batı Anadolu , Kuzey Anadolu ,ve Marmara bölgesinde tarihsel Helenizm hayallerini hortlatması , Sevr teslimiyet anlaşmasını hayat geçirerek bütün Osmanlı topraklarını paylaşma projesini uygulamaya sokması , Istanbuldaki yönetimin aksine , Anadolu'da umulmadık bir direnişle karşılaştı.


Yokluk içindeki Anadolu , kağnısı ile öküzü ile , kadını erkeği ile emperyalizme karşı ilk ulusal uyanış örneğini yarattı..


9 Eylül , Yunanlıların denize dökülmesinin anma günü değildir.


Emperyalizmin kışkırtmalarına kapılarak Pan -Helenist imparatorluk kurma hayalleri ile Anadoluyu işgal etmeye kalkışan Yunanlılara karşı kazanılan zaferlerin anma günü de değildir.


Yunanlılarla savaş ve düşmanlık günleri , tarihin tozlu sayfalarına gömülmüştür.
9 Eylül günü , finali İzmir'de tamamlanan bir ulusal kurtuluş savaşı , bir Ulusun kendine biçilen uğursuz bir sona hayır demesidir.


Osmanlı tebaası olan bütün uluslar kendi milliyet bilinçlerini korurken , ulus bilinci yok olan Türklüğün , yeniden kendini bulmasıdır.


Bunu , Cumhuriyetin ilanından sonra , Atatürk'ün Güneş-Dil teorisi , Hititlerin kökeni , Türk Dil kurumu ve Türk Tarih Kurumlarının kurulması ,ve yeniden Türklük bilincinin ulusa kazandırılması çalışmalarında görebiliyoruz.


Gelecek 9 Eylülleri , anlamını yaşatır şekilde kutlamak ve kentte o coşkuyu doyasıya yaşamak için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.


9 Eylül , bir semboldür. O günün coşkusunu tüm İzmir lilerin yaşaması ,ve bu coşkunun dalga dalga ülkeye yayılması gerekir.


İlk kurşun anıtı da İzmir'dedir , Belkahve'den gururla İzmir'e bakan Mustafa Kemal Anıtı da İzmir'de..


Bu , İzmir'lilerin niçin 9 Eylüllerde gururla meydanlara ,alanlara koşup coşku dalgaları yaratmaları gerektiğinin de yanıtıdır.


Canım Türkiye , güzel İzmir ...
9 Eylül hepimize kutlu olsun...


0 yorum:

 
Clicky Web Analytics